Vormt belasting een aftrekbare gift?

19-01-2018

Een stoere belastingplichtige heeft deze bedragen als aftrekbare gift in zijn aangifte verwerkt. De Belastingdienst corrigeerde de aangifte. Belastingplichtige diende een bezwaarschrift in. Het bezwaar werd afgewezen. Belastingplichtige tekende beroep aan bij de rechtbank. De rechtbank verklaarde het beroep ongegrond. Belastingplichtige ging in hoger beroep bij het gerechtshof. En helaas, ook het gerechtshof verklaarde onlangs het hoger beroep ongegrond. Van aftrekbare giften is geen sprake.

Tip: Het komt af en toe voor dat een ongebruikelijke, frisse benadering van fiscale begrippen bij de rechter tot succes leidt. De weg naar deze uitkomst vraagt fiscaal inzicht, lef en doorzettingsvermogen. U kiest bovendien voor forse proceskosten met een grote kans op verlies.

Vervallen BTW-schuld is fiscale winst

19-01-2018

De ondernemer voert aan dat op deze manier de naheffingstermijn van vijf jaar feitelijk wordt opgerekt tot 10 jaar. Hierin gaat de rechter niet mee. Volgens de rechter staat vast dat het boekenonderzoek nieuwe feiten heeft opgeleverd, die navordering mogelijk maken. De Belastingdienst hoeft niet bij iedere ondernemer elk jaar de samenstelling en ouderdom van BTW-schulden op de balans te onderzoeken.

Tip: Vanaf 2013 doet de Belastingdienst projectmatig onderzoek naar BTW-schulden op de balans. Om naheffingen en boetes te voorkomen, adviseren we u, als dat nodig is, tijdig een suppletieaangifte te doen en deze op tijd te betalen.

Kopie identiteitsbewijs bij uitzendbureau

19-01-2018

Wat is de reden van deze versoepeling? Het uitzendbureau krijgt zo meer tijd om de identiteit van de kandidaat te checken en te onderzoeken of hij in Nederland mag werken. De kandidaat kan zo, als er een opdracht komt, direct aan de slag.

Een uitzendbureau mag per 1 januari 2018 direct bij de inschrijving een kopie van het identiteitsbewijs maken en deze maximaal vier weken bewaren. Als de kandidaat niet in deze periode voor het bureau gaat werken, moet de kopie worden verwijderd. En uiteraard ook als de kandidaat daarom vraagt.

Tip: In verband met privacywetgeving dient het uitzendbureau deze procedure zorgvuldig vast te leggen, te communiceren en na te leven.

Likje Nivea leidt tot ontslag op staande voet

19-01-2018

Vast staat dat de medewerkster zich onrechtmatig een product heeft toegeëigend. Daarmee heeft ze in strijd gehandeld met de interne gedragsregels. Ze was op de hoogte van die regels en wist dat deze ook golden voor gratis producten. De landelijke drogisterijketen heeft te maken met een verhoogd risico op diefstal/verduistering door eigen personeel. Daardoor, en ter voorkoming van precedentwerking, heeft deze werkgever een rechtens te respecteren belang bij de strikte naleving van haar gedragsregels. Dat het om een artikel met een geringe waarde gaat, doet naar vaste rechtspraak niet ter zake. Daartegenover staan de belangen van werkneemster, zoals de lengte van het dienstverband, de mate waarin ze gedurende het dienstverband goed heeft gefunctioneerd en de ernst van de gevolgen van het ontslag, mede gezien haar leeftijd, de sociale omstandigheden en de kansen op de arbeidsmarkt. De weegschaal slaat door naar het belang van de werkgever: het ontslag is terecht.

Tip: Ontslag op staande voet is een zwaar middel. De werkgever dient altijd een belangenafweging te maken. Voor een landelijke keten kunnen die belangen anders liggen dan voor een lokale werkgever. 

Loonstrookjes en koopkracht 2018

05-01-2018

Nog los van een eventuele loonsverhoging, gaan alle werknemers er op vooruit. Dat komt met name door de aangepaste heffingskortingen. Op minimumloonniveau geldt dat op jaarbasis, maar niet voor het loonstrookje van januari. Op dit loonniveau wordt de volledige arbeidskorting immers alleen inclusief het vakantiegeld verzilverd.

Tip: In de kamerbrief vindt u meer over de netto-effecten van het nieuwe loonstrookje en over de  koopkracht in 2018.  

Nieuws

Altijd op de hoogte zijn van het laatste financiële, economische en fiscale nieuws? Lees op deze plek de nieuwsberichten die belangrijk zijn voor u! Of abonneer u op onze nieuwsbrief door de link aan te klikken boven de nieuwsberichten.

Deskundig

... advies door actuele kennis en vaardigheden.

Hoog expertiseniveau

"Ontwikkeling vinden wij belangrijk voor al onze medewerkers. Want door te werken aan onze kennis en vaardigheden, staan wij altijd op een hoog expertiseniveau voor onze klanten klaar."

René Heine