Accountantsregister

Accountantsregister

Onze partner René Heine is ingeschreven in het accountantsregister van NOVAA, de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten. NOVAA en NIVRA (Nederlands Instituut van Registeraccountants) bundelen na de invoering van de nieuwe accountantswet, hun krachten in NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). De NBA wordt een publiekrechtelijke beroepsorganisatie die zich volledig richt op het accountantsvak. Deze organisatie behartigt de belangen van RA en AA accountants. NBA zal werken aan:

-    verbetering van het maatschappelijk gezag en het vertrouwen;
-    verbetering van de efficiëntie en effectiviteit;
-    het stimuleren van innovatie in het beroep;
-    verbetering van instroom en uitstroom van opleidingen;
-    positionering en functioneren van MKB-accountants.

Op de website van NBA vindt u meer informatie over het accountantsregister en de werkzaamheden van NBA.

Permanente educatie

Om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in het vak, nieuwe inzichten en veranderende wet- en regelgeving, is het verplicht als accountant en fiscalist om te voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Door permanente educatie onderhoudt een accountant zijn basiskennis en volgt ontwikkelingen. Ook wij wonen jaarlijks diverse bijeenkomsten, congressen en cursussen bij in het kader van deze permanente educatie. Daarnaast bezoeken wij themadagen en seminars om onze kennis op peil te houden, zowel op fiscaal vakgebied als in de accountancy.

 

Werken aan ontwikkeling

"Wij houden onze kennis en vaardigheden graag actueel en werken aan onze ontwikkeling. Dat doen wij door het bijwonen van congressen en bijscholingsdagen. Maar ook door actualiteiten in de gaten te houden, bijvoorbeeld op het gebied van politiek, belastingen, trends in het vakgebied, cao-ontwikkelingen, pensioenen en andere wet- en regelgeving. Want wat gisteren interessant was, is vandaag alweer verouderd. Relevante informatie koppelen wij steeds meteen aan u terug. Al onze medewerkers werken daaraan mee en geven u proactief deskundig advies. Wij staan voor u klaar op een hoog expertiseniveau."

René Heine en
Mario van Oosten